Postovi

Jutarnje misli, asocijacije, obožavanje, anđeli i demoni.

tragovi

Bijelo

Sjenke su se prelijevale na praznoj klupi

Iza zatvorenih vrata

Sakrivaš tugu iza oslikanog osmijeha

Tragovi na vratima

Početkom nas časti iskričavo sunce

Odsjaj umirućeg sunca

Zaključana ljubav

Još stojiš tu u sjenci grana

SMILE